Combinatie werk-privéleven

Hoewel vrouwen tegenwoordig steeds meer aanwezig zijn op de arbeidsmarkt, nemen ze nog een onevenredig groot deel van de huishoudelijke taken en zorg op zich.

Het Instituut publiceerde een studie over de verschillen in het tijdsgebruik van vrouwen en mannen in het aantal uren betaalde arbeid, huishoudelijk werk en zorgtaken, vrije tijd, rust en verplaatsingen.

Gemiddeld genomen zijn mannen op een doorsnee weekdag 1u23min langer bezig met betaald werk dan vrouwen en hebben 44min meer vrije tijd. Vrouwen besteden dan weer 1u20min meer aan huishoudelijk werk en 15min meer aan de zorg voor kinderen. In het weekend valt het verschil tussen vrouwen en mannen in betaald werk weg, maar het verschil in huishoudelijk werk, kinderzorg en vrije tijd blijft.

De Raad van de Europese Unie stemde op 12 juli 2019 een richtlijn die minimumvoorwaarden oplegt aan de EU-lidstaten in het kader van combinatie werk en gezin. De maatregelen zijn erop gericht om gendergelijkheid te bevorderen en de combinatie gemakkelijker te maken voor mensen met een kinderen of een andere zorgverantwoordelijkheid.