Belangrijkste uitdagingen

Een hoge participatie van de bevolking op actieve leeftijd aan het arbeidsproces is één van de doelstellingen van de Europese Unie. Een hoge activiteitsgraad is de beste garantie voor een intelligente, duurzame en inclusieve groei. In België is de werkzaamheidsgraad van vrouwen de laatste decennia enorm toegenomen. Bedroeg die in 1999 nog 50,4%, dan is die in 2020 toegenomen tot 61,0% (van de bevolking van 15 tot 64 jaar). Dat is een stijging met meer dan 10 procentpunt, maar dat neemt niet weg dat het streefcijfer van 75% voor de totale bevolking tussen 20 en 64 jaar niet gehaald wordt. De werkzaamheid is erg ongelijk verdeeld naar geslacht en scholingsgraad. De groeimarge zit hoofzakelijk bij vrouwen en kortgeschoolden.

De Europese doelstelling kan enkel bereikt worden met een sterk engagement voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en door het wegnemen van de remmen voor de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt.

In dit opzicht is investeren in beleidsmaatregelen voor de combinatie van werk en privéleven een prioriteit.