Campagne Ouderschapsverlof zoekt vaders

Mijn kinderen zijn volwassenen, maar waar was ik al die tijd?

Wist je dat vrouwen pas sinds 1949 stemrecht hebben verkregen? Of dat vrouwen pas sinds 1976 zelf een zichtrekening mogen openen?

Zo erg lang geleden is dit niet. De gelijke rechten die vandaag bestaan voor vrouwen en mannen, vinden we vanzelfsprekend. Maar dat is het allerminst. Vraag het maar aan je (groot)ouders. Zij hebben wellicht nog meer verhalen waaruit die ongelijkheid blijkt.

Neem bijvoorbeeld het ouderschapsverlof. In 1999 waren het bijna alleen vrouwen die dit verlof opnamen. Vandaag gaat al iets meer dan een derde hiervan naar mannen. Gelukkig maar.

Deze campagne werd gelanceerd in 2019 en had als doel om mannen uit te nodigen om na te denken over ouderschapsverlof. Er zijn alleen maar voordelen. Zeker voor vaders. Want hoe vaak gebeurt het dat zij, zoveel jaar later, tot de vaststelling komen: “mijn kinderen zijn volwassenen, maar waar was ik al die tijd?”.

Gedeeld ouderschapsverlof zorgt ook voor een betere taakverdeling in het huishouden en de zorg, waardoor de impact op een carrière van het hebben van kinderen beter verdeeld wordt.

Het ouderschapsverlof kan je trouwens in verschillende vormen opnemen; 0,5 dag per week, 1 dag om de twee weken, 1 dag per week, halftijds of voltijds.

Wil je meer weten over ouderschapsverlof en hoe je dit kan aanvragen?

Surf naar de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg of naar de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen om de meest recente informatie te raadplegen.

Deze campagne kwam tot stand met financiële steun van de staatssecretaris van Gelijke Kansen en middels een samenwerking met VBO, Amazone en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Met dank aan PXL Hogeschool Hasselt voor de creatieve bijdrage aan deze campagne.