Subscribe to News Feed

Nieuws

Indien u op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en onze persberichten wil ontvangen, schrijf u dan in door een e-mail te sturen met in de onderwerpbalk "inschrijving communicaties".

U kunt zich op elk moment uitschrijven door opnieuw een e-mail te sturen met de vermelding "uitschrijven publicaties".

Er zijn 416 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1 - 10 van 416 resultaten

Het Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS), het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) en Statistiek Vlaanderen publiceren vandaag een analyserapport over de Belgische resultaten van de Europese enquête over geweld tegen vrouwen en andere vormen van interpersoonlijk geweld.

Na een procedure van enkele maanden werden 15 verenigingen geselecteerd in het kader van de oproep tot kandidaatstelling voor structurele subsidies. 

In 2007 en 2017 organiseerde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een grootschalig onderzoek naar de leefsituatie en ervaringen met discriminatie van transgender en/of gender non-binaire personen in België. In 2024 lanceert het Instituut een derde vervolgstudie met de doelstelling om na te gaan wat er in de laatste 7 jaar is veranderd en waar er nog initiatieven kunnen genomen worden om de situatie van transgender en/of gender non-binaire personen te verbeteren. 

Het arbeidshof in Antwerpen heeft een werkgever veroordeeld die een werkneemster had ontslagen aan het einde van haar moederschapsrust. Ze had net ervoor haar arbeidsongeschiktheid gemeld als gevolg van een, zowel voor haar als voor haar baby, traumatische bevalling. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen kwam in eerste aanleg tussen ter verdediging van het maatschappelijk belang. 

De staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit heeft in 2022 een studie laten uitvoeren over de stand van zaken van de Seksismewet.

Het Instituut en het Observatoire Féministe des Violences faites aux Femmes hebben twee gidsen opgesteld om professionals op het terrein te helpen bij het opsporen van dwingende controle.

Het Instituut liet in 2023 een studie over deepnudes uitvoeren door de Universiteit van Antwerpen bij 2819 Belgische jongeren tussen 15 en 25 jaar oud.

Het Instituut presenteert zijn memorandum voor de federale verkiezingen van juni 2024. Het belicht negen cruciale thema's voor de bevordering van gendergelijkheid in België. Deze aanbevelingen- meer dan zestig concrete maatregelen- moeten een meer inclusieve en gelijke toekomst voor iedereen tot stand brengen.

Onderzoek toont aan dat het risico op geweld toeneemt tijdens een scheiding, en specifiek op dodelijk geweld. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft in recent onderzoek gekeken naar de middelen waarover familierechters, het openbaar ministerie en notarissen beschikken om geweld tussen (bijvoorbeeld) partners bij echtscheiding beter op te sporen.

Het Instituut heeft een update gemaakt van zijn statistisch overzicht dat naar gender uitgesplitste gegevens, geproduceerd door verschillende federale overheidsdiensten, verzamelt.

Pagina's

1 - 10 van 416 resultaten