Aanstelling van het Instituut als nationaal coördinator voor de opvolging van het Verdrag van Istanbul

02 mei 2016

Het Verdrag van de Raad van Europa over de preventie van en de strijd tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, ook het Verdrag van Istanbul genoemd, werd op 14 maart 2016 door België geratificeerd. Op 11 april 2016 werd het Instituut officieel aangesteld als het orgaan dat verantwoordelijk is voor de coördinatie, uitvoering, opvolging en evaluatie van de Belgische beleidslijnen en maatregelen in het kader van dit verdrag. Het Instituut zal deze taak uitvoeren in nauwe samenwerking met de federale, gemeenschaps- en gewestelijke departementen die betrokken zijn bij de preventie en bestrijding van gendergerelateerd geweld.