Advies en toolkit over de bescherming van Oekraïense vluchtelingen

06 oktober 2022

Op 8 maart 2022 publiceerde het Instituut, samen met andere mensenrechtenorganisaties, een opiniestuk over de specifieke kwetsbaarheid van Oekraïense vluchtelingen voor (seksueel) geweld. Bijkomend schreef het Instituut een advies over de noodzaak van specifieke projecten voor de ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen tegen seksueel geweld. In bijzonderheid werd het belang benadrukt om specifieke, laagdrempelige en cultuursensitieve initiatieven te nemen om (potentiële) slachtoffers de mogelijkheid te bieden op een veilige manier te kunnen praten over een mogelijke geweldsproblematiek. In samenwerking met verschillende migrantenorganisaties werd daarvoor een specifieke procedure terzake uitgewerkt.  

Daarnaast werkte het Instituut, samen met migrantenorganisaties en Oekraïense vluchtelingen, een praktische toolkit uit voor alle professionals die in contact kunnen komen met vluchtelingen. Deze bevat praktische tips en tricks rond hulp aan- en doorverwijzing bij slachtofferschap van seksueel geweld. De toolkit houdt bovendien rekening met specifieke projecten die werden opgestart voor de ondersteuning van vluchtelingen die (potentieel) het slachtoffer werden van dit geweld.