Betere bescherming voor ouders

10 maart 2020

Door de recente uitbreiding van de Genderwet zal het Instituut beter in staat zijn om ouders te beschermen tegen discriminatie. De wet bevat nu ook de criteria vaderschap, meemoederschap, borstvoeding, adoptie en medisch begeleide voortplanting. Seksekenmerken maken eveneens deel uit van de nieuwe criteria, bovenop genderidentiteit en genderexpressie. Wie gediscrimineerd wordt op basis van één van deze criteria, kan gratis en in alle vertrouwen bij het Instituut terecht voor inlichtingen en juridische steun.