Geschreven seksistische haatspraak moet strenger bestraft worden

05 maart 2020

In het licht van de relatieve straffeloosheid voor auteurs van seksistische haatspraak in de traditionele pers en op de sociale media, beveelt het Instituut aan om de wet te wijzigen en te versterken.

Lees het persbericht en het advies voor meer informatie.