Subscribe to News Feed

Nieuws

Indien u op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en onze persberichten wil ontvangen, schrijf u dan in door een e-mail te sturen met in de onderwerpbalk "inschrijving communicaties".

U kunt zich op elk moment uitschrijven door opnieuw een e-mail te sturen met de vermelding "uitschrijven publicaties".

Er zijn 13 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1 - 10 van 13 resultaten

In 2012 heeft het Instituut een stand van zaken besteld van de naar geslacht uitgesplitste statistieken en de genderindicatoren die beschikbaar zijn op Belgisch federaal niveau.

Maandag 7 oktober start het eerste nationaal onderzoek naar homofobie, seksisme en transfobie.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen laat een onderzoek uitvoeren naar discriminatie van transgenders bij verzekeringen.

The call for proposals for action grants under the DAPHNE III programme 2013 is now open for submission.

Het Instituut heeft zijn adviezen en aanbevelingen geformuleerd over het elektronisch toezicht bij daders van intrafamiliaal geweld.

EIGE is awaiting your nominations of women and men who have had successful initiatives and fostered gender equality in their communities.

Deze nieuwe door de Commissie gelanceerde projectoproep is bestemd voor het ondersteunen van projecten van het middenveld en elke andere instantie die zich inzet voor de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen (ngo’s, sociale partners, werkgeversorganisaties, onderzoeksinstellingen…).

Er werd een checklist opgemaakt die de federale communicatoren moet helpen om de genderdimensie in hun communicatie te integreren.

Het Instituut verheugt zich over het initiatief van de vice-Eerste Minister, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, de voorzitster van de Senaat, de vice-Eerste Minister, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de voorzitster van het Adviescomité voor Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen om op 8 maart in de Senaat een colloquium te organiseren in het kader van de strijd tegen seksueel geweld.

Van 4 tot 15 maart 2013 vindt in de zetel van de Verenigde Naties in New York de 57ste zitting van de Commissie voor de status van de vrouw (CSW) plaats.

Pagina's

1 - 10 van 13 resultaten