Subscribe to News Feed

Nieuws

Indien u op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en onze persberichten wil ontvangen, schrijf u dan in door een e-mail te sturen met in de onderwerpbalk "inschrijving communicaties".

U kunt zich op elk moment uitschrijven door opnieuw een e-mail te sturen met de vermelding "uitschrijven publicaties".

Er zijn 12 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1 - 10 van 12 resultaten

Het jaar 2015 wordt zonder twijfel een uitzonderlijk jaar voor gendergelijkheid en voor de rechten van vrouwen op internationaal vlak.

Op 4 december 2014 eerde het Belgisch Actieplatform 1325 voor de vierde keer een aantal vrouwen die de uitvoering van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad ondersteunen of op het terrein uitvoeren.

De actie ‘Fluit mee tegen verkrachting’ kreeg de voorbije dagen heel wat kritiek te verduren. Met deze actie wilde Flair de taboes rond verkrachting aanpakken.

Eind juni lanceerde het AVG-Carhif de website www.gendergeschiedenis.be/feminisme, een nieuwe didactische website bedoeld voor de derde graad van het secundair onderwijs en voor het volwassenenonderwijs.

Het Belgisch eindrapport over de toepassing van de Verklaring en het Actieprogramma van Peking in het kader van Peking +20 werd eind mei door Buitenlandse Zaken overgemaakt aan de Verenigde Naties.

Bij het lezen van een artikel dat op 6 juni in De Standaard is verschenen, heeft het Instituut vastgesteld dat zijn inspanningen met het oog op de integratie van personen met een handicap vruchten afwerpen.

Het Instituut heeft als lid van het begeleidingscomité meegewerkt aan de totstandkoming van de brochure 'Werk en vaderschap. Hoe en waarom tot meer evenwicht komen?'.

Kris Smet stelde onlangs haar boek 'Liefde met alle geweld' voor, over geweld tegen vrouwen in de huiselijke kring. Ze werkte voor dit boek onder andere samen met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Een 50/50 wereld vraagt om een 50/50 beleid. En met gemiddeld 38 procent vrouwelijke gekozenen in België zijn we er nog niet. Met de verkiezingen in het vooruitzicht, pakt Amazone in samenwerking met de Vrouwenraad en met steun van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen uit met een straffe Stem Vrouw!-campagne.

Op 4 maart getuigen 56 slachtoffers over hun verkrachting in Flair.

Pagina's

1 - 10 van 12 resultaten