Subscribe to News Feed

Nieuws

Indien u op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en onze persberichten wil ontvangen, schrijf u dan in door een e-mail te sturen met in de onderwerpbalk "inschrijving communicaties".

U kunt zich op elk moment uitschrijven door opnieuw een e-mail te sturen met de vermelding "uitschrijven publicaties".

Er zijn 16 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1 - 10 van 16 resultaten

Op 15 december 2015 eerde het Belgisch Actieplatform 1325 voor de vijfde keer een aantal vrouwen die de uitvoering van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad ondersteunen of op het terrein uitvoeren. Tijdens een ceremonie in de Senaat, georganiseerd met de steun van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (Instituut), kregen deze vrouwen de titel van ‘Vredesvrouw’ toegekend.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen organiseert vandaag een studievoormiddag over risicotaxatie en  risicomanagement bij partnergeweld, dit in opdracht van staatsecretaris voor gelijke kansen Elke Sleurs.

Als werknemer van de federale overheid kan je nu ook terecht bij je sociale dienst wanneer je geconfronteerd wordt met partnergeweld. Daar heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen mee voor gezorgd.

In samenwerking met Vlerick Business School lanceert het Instituut een onderzoek naar de ervaringen van zwangere vrouwen met collega’s, chefs, medewerkers, klanten, leveranciers,… Ook onderneemsters en vrouwen die werk zoeken, worden opgenomen in de studie. Het Instituut doet ook een warme oproep

Op zaterdag 15 oktober 2016 organiseerde Domus Medica een congres voor huisartsen en andere eerstelijnswerkers. Het Instituut zat er een workshop voor over beroepsgeheim en partnergeweld.

Bij de vernieuwing van de Raad van Bestuur van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) zijn Michel Pasteel en Liesbet Stevens, directeur en adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, benoemd als vertegenwoordigers voor België.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft een ‘Handleiding voor de integratie van de genderdimensie in de procedures voor de toekenning van subsidies’ gepubliceerd. Deze handleiding legt uit op welke manier overheidsinstellingen ervoor kunnen zorgen dat er bij het gebruik van subsidies rekening gehouden wordt met eventuele verschillen tussen vrouwen en mannen

De Standaard publiceerde op 15 juli een stuk van Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut, waarin zij aangeeft hoe vrouwen zich van bij hun eerste baan tegen ongelijkheid kunnen wapenen.

Jammer genoeg moet het Instituut meedelen dat het vanaf 1 januari 2017 geen projectsubsidies meer zal verlenen, en dit als gevolg van de besparingsmaatregelen die alle overheidsinstellingen treffen.

Op 3 februari 2016 werd een samenwerkingsprotocol van kracht tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Pagina's

1 - 10 van 16 resultaten