Subscribe to News Feed

Nieuws

Indien u op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en onze persberichten wil ontvangen, schrijf u dan in door een e-mail te sturen met in de onderwerpbalk "inschrijving communicaties".

U kunt zich op elk moment uitschrijven door opnieuw een e-mail te sturen met de vermelding "uitschrijven publicaties".

Er zijn 192 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

61 - 70 van 192 resultaten

Op 11 januari verschenen in La Capital cijfers over het aantal baby’s dat in 2018 de naam van de moeder of de dubbele naam kreeg. Het geven van de naam van de moeder of de dubbele familienaam blijkt het populairst in Brussel.

Er wordt een oproep tot kandidaatstelling gelanceerd in het kader van de vernieuwing van de groep van deskundigen inzake de bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (GREVIO) van de Raad van Europa.

Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) heeft zijn Gender Mainstreaming Platform geüpdatet. Dit platform werd ontworpen om beleidsmakers te helpen om tijdens hun werkzaamheden rekening te houden met de verschillende noden van vrouwen en mannen.

Exact een jaar geleden vierde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zijn vijftienjarig bestaan met een evenement in Brussel.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is zeer verheugd over de toekenning van de Nobelprijs voor de vrede 2018 aan Denis Mukwege en Nadia Murad en wil hen gelukwensen met deze prijs voor hun inspanningen om een einde te maken aan het gebruik van seksueel geweld als oorlogswapen.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen richtte vandaag een brief naar alle  Belgische sociale secretariaten. Het wilde hen erop attent maken dat een goede kennis van de antidiscriminatiewetgeving en van de principes inzake geslachtsdiscriminatie cruciaal zijn om discriminatie te helpen voorkomen.

Op 10 september verscheen op www.knack.be een opiniestuk van het Instituut waarin het oproept tot een grondwetswijziging om "voor eens en altijd duidelijk te maken dat wij als samenleving ook haatspraak gericht tegen vrouwen of transgender personen niet langer aanvaarden".

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft een ‘Handleiding voor de integratie van de genderdimensie en het in aanmerking nemen van de gelijkheid van vrouwen en mannen in het kader van overheidsopdrachten’ gepubliceerd. De handleiding wordt vergezeld door een checklist.

Brussel Economie en Werkgelegenheid en het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen hebben een samenwerkingsprotocol ondertekend, dat op 1 april 2018 in werking trad.

Het Instituut vernam dat er zich problemen lijken te stellen bij de verwerking van de nieuwe gegevens van transgender personen na wijziging van hun geslachtsregistratie.

Pagina's

61 - 70 van 192 resultaten