Subscribe to News Feed

Nieuws

Indien u op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en onze persberichten wil ontvangen, schrijf u dan in door een e-mail te sturen met in de onderwerpbalk "inschrijving communicaties".

U kunt zich op elk moment uitschrijven door opnieuw een e-mail te sturen met de vermelding "uitschrijven publicaties".

Er zijn 192 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

81 - 90 van 192 resultaten

Op 30 oktober 2017 publiceerde het Belgisch Staatsblad een ordonnantie van 27 juli 2017 houdende de regionalisering van de woninghuurovereenkomst. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is verheugd over deze ordonnantie

Ter gelegenheid van zijn vijftienjarig bestaan op 15 december 2017 wilde het Instituut zijn waardering uitdrukken voor 15 peters en meters uit het verleden en voor de toekomst, 30 personen die gehuldigd werden voor hun inzet voor een meer gendergelijke samenleving.

Op 22 september organiseerde het Instituut een studiedag waar de resultaten van de enquête 'Achtervolgt partnergeweld je op het werk?' werden voorgesteld. De resultaten bevestigen nogmaals het dark number rond partnergeweld in België.

Op 22 oktober is het  10 jaar geleden dat Sadia Sheikh door haar familie werd vermoord vanwege haar geslacht en omdat ze een gedwongen huwelijk had geweigerd. In deze zaak werd, dankzij de tussenkomst van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, voor de eerste keer in België een eermisdrijf veroordeeld, het geslacht van het slachtoffer erkend als een verzwarende omstandigheid en een poging tot gedwongen huwelijken bestraft.

In de Gender Equality Index van het European Institute for Gender Equality (EIGE) krijgt elke lidstaat een algemene score op 100, waarbij 100 totale gendergelijkheid betekent. Deze score wordt berekend op basis van indicatoren uit zes specifieke domeinen.

Op 27 en 28 februari hostte het Instituut het internationaal symposium rond vrouwelijke genitale verminking. Op dit symposium werden de resultaten van het internationaal onderzoeksproject 'FGM-PREV' gepresenteerd. De resultaten van het onderzoek zijn nu gepubliceerd in het rapport Estimating fgm prevalence in Europe, findings of a pilot study.

Sinds enkele jaren wordt zowel op internationaal niveau als in België meer aandacht geschonken aan 'eergerelateerd geweld' of de 'eerwraak'. Onder deze vormen van geweld vallen de vrouwelijke genitale verminkingen, de gedwongen huwelijken en de gedwongen wettelijke samenwoning.

Op 16 februari ontving het Instituut de jaarlijkse vergadering van de Stratégies Concertées de lutte contre les mutilations génitales féminines (Overlegde Strategieën ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (VGV)), in samenwerking met de verenigingen GAMS en INTACT. Dit was ook de  gelegenheid voor de officiële voorstelling en lancering in België van een door de Europese Unie gefinancierd Europees online kennisplatform (E-Learning) over VGV.

Op maandag 27 en 28 februari host het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen het internationaal symposium rond vrouwelijke genitale verminking: 'Challenges in estimating the prevalence of female genital mutilation (FGM) in the European Union and recommendations for future estimations'.

Op 17 januari organiseerde het Instituut samen met de verenigingen Intact en GAMS een studievoormiddag over het Verdrag van Istanbul en de preventie van vrouwelijke genitale verminking (VGV).

Pagina's

81 - 90 van 192 resultaten