Subscribe to News Feed

Nieuws

Indien u op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en onze persberichten wil ontvangen, schrijf u dan in door een e-mail te sturen met in de onderwerpbalk "inschrijving communicaties".

U kunt zich op elk moment uitschrijven door opnieuw een e-mail te sturen met de vermelding "uitschrijven publicaties".

Er zijn 380 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

371 - 380 van 380 resultaten

In deze studie, uitgevoerd aan de Universiteit Antwerpen door Corine Van Hellemont en Hilde Van den Bulck, werd, aan de hand van een opiniepeiling bij enerzijds vrouwen- en mannenorganisaties en anderzijds reclamemakers en marketeers, nagegaan waar voor beide groepen de grens ligt wat betreft vrouw-en man(on)vriendelijke reclame.

In deze publicatie worden de resultaten voorgesteld van een onderzoek dat het Instituut heeft laten uitvoeren met als doelstelling een operationale definitie van seksisme.

Dit vierde activiteitenrapport licht de acties en projecten toe die in 2008 werden opgestart of verwezenlijkt.

Het Instituut heeft op 8 juni 2009 een persbericht verstuurd naar aanleiding van de resultaten van de regionale en Europese verkiezingen op 7 juni.

Het Instituut heeft op 8 april 2009 een persbericht verstuurd naar aanleiding van de vrouwenhatende en gewelddadige teksten van de rapper Orelsan.

Het Instituut heeft op 2 april 2009 een persbericht verstuurd naar aanleiding van het verschijnen van het derde rapport over de loonkloof tussen vrouwen en mannen in België.

Het Instituut heeft op 2 april 2009 het derde jaarlijkse rapport over de loonkloof in België aan de pers voorgesteld.

Deze publicatie heeft tot doel om aan te tonen hoe de publieke overheden de genderdimensie in hun beleid kunnen integreren en operationeel kunnen maken, teneinde de gelijkheid van vrouwen en mannen te versterken.

Het eerste Belgische repertorium van deskundige vrouwen en genderexperts schiet uit de startblokken en is vanaf nu online!

In het VLIR-project "Gelijke Kansen Gids voor Universiteiten- Human Resources Instrumenten voor Gelijke Kansen" werden bestaande theoretische inzichten aangewend in diverse praktijkstudies over gelijke kansen in een universitaire context.

Pagina's

371 - 380 van 380 resultaten