De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België - Rapport 2021

Loonkloofrapport 2021

Dit rapport biedt een overzicht van de loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Het uitgebreide rapport wordt vierjaarlijks gepubliceerd. De volledige indicatorenset is erin opgenomen. De tussenliggende jaren wordt een beknoptere rapportage uitgebracht. Door jaarlijks loonkloofcijfers te publiceren is het mogelijk om de evolutie van de loonkloof in België op te volgen.

Het loonkloofrapport wordt opgesteld door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De cijfers worden hoofdzakelijk verzorgd door de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (Statbel) van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Daarnaast worden er cijfers gebruikt van de Rijksdienst voor Sociale zekerheid (RSZ). 

Publicatiedatum: 2021

Gratis downloaden

Bestellen