Huwelijksdwang in België

Het fenomeen gedwongen huwelijken wordt algemeen erkend als een inbreuk op de mensenrechten, en aangezien proportioneel meer vrouwen dan mannen erdoor worden getroffen, wordt het gezien als een vorm van geweld tegen vrouwen.

Deze publicatie geeft de belangrijkste bevindingen weer van een project genaamd MATRFIFOR dat werd gefinancierd door het programma van de Europese Commissie ‘Preventie en bestrijding van misdaad'. De studie werd uitgevoerd in België (Universiteit Gent, ICRH), Spanje (Universidad Autónoma Barcelona, Antigona  Group) en Italië (Le Onde Onlus, Palermo) en liep van 2012 tot 2015. De belangrijkste doelstelling van het project was te analyseren hoe EU-­richtlijn   2011/36/EU over Mensenhandel omgezet werd in nationale wetgeving, met bijzondere aandacht voor gedwongen huwelijken als een vorm van mensenhandel.

Publicatiedatum: 2016

Gratis downloaden

Bestellen