Genderimpact van het Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV)

Het Instituut werd verzocht om bij te dragen tot de impactanalyse van het Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) dat België in april 2021 bij de Europese Commissie heeft ingediend.

In zijn beoordeling van het PHV vanuit een genderperspectief benadrukt het Instituut eerst het feit dat de investeringen van het plan voornamelijk in door mannen gedomineerde sectoren plaatsvinden. Voor elk van de thema’s die door het plan worden bestreken, belicht het vervolgens de projecten die volgens het Instituut bijdragen aan het versterken van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en de projecten die dat zouden kunnen doen op voorwaarde dat een gender mainstreaming aanpak wordt toegepast, d.w.z. een aanpak die rekening houdt met de verschillen tussen de situaties van mannen en vrouwen.