Oproep tot kandidaatstelling: structurele subsidies

31 oktober 2023

Aangezien het maatschappelijk middenveld een belangrijke rol speelt in de strijd voor gendergelijkheid, heeft de Belgische wetgeving vanaf heden een nieuw kader ingevoerd waarmee organisaties die zich inzetten voor gendergelijkheid, structurele subsidies kunnen bekomen.

Het doel van deze financiële steun is om het democratisch debat aan te moedigen, de expertise van basisverenigingen die werken rond thema's die verband houden met federale verantwoordelijkheden in de kijker te zetten, het sensibiliseringswerk te ondersteunen, nieuwe werkwijzen tussen verenigingen aan te moedigen en de relaties tussen verenigingen en de federale overheid soepeler te maken.

Deze oproep tot kandidaatstelling is gebaseerd op de tekst van het "Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten voor de toekenning van jaarlijkse subsidies aan verenigingen die strijden voor gendergelijkheid voor wat betreft de materies die behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid". Dat besluit bepaalt dat het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen verenigingen erkent die strijden voor gendergelijkheid met het oog op het uitvoeren van verschillende opdrachten.

Verenigingen hebben tot 7 december 2023, 23u59, de tijd om hun kandidatuur in te dienen, per e-mail naar projecten@igvm.belgie.be. Gelieve ons het formulier met uw kandidatuur toe te sturen in Word- en PDF-formaat.