Sensibilisering van de medische wereld ter gelegenheid van de Internationale Dag van Nultolerantie tegen Vrouwelijke Genitale Verminking

06 februari 2020

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van Nultolerantie tegen Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) op 6 februari wil het Instituut de aandacht van de medische wereld vestigen op deze problematiek.

Hoewel VGV vooral wordt uitgevoerd in Afrika, in het Midden-Oosten en in sommige Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen, wordt ook België erdoor getroffen.

Volgens de laatste schatting van de prevalentie van in België wonende meisjes en vrouwen die VGV  ondergingen of het risico lopen om verminkt te worden, telde ons land 70 576 meisjes en vrouwen uit een land waar VGV wordt uitgeoefend.  Daarvan zijn er naar schatting 25 917 die effectief te maken hebben met de praktijk van VGV waaronder 9164 minderjarigen.

De medische wereld speelt een belangrijke rol, enerzijds bij de behandeling van complicaties als gevolg van VGV en anderzijds bij het voorkomen ervan. In de praktijk kunnen professionals echter moeilijkheden ondervinden wanneer ze geconfronteerd worden met een geval van VGV.

Daarom verspreidt het Instituut nu de meldcode voor VGV, uitgewerkt in samenwerking met de Orde der Artsen, naar de medische wereld. Deze meldcode stelt artsen in staat actief en zorgzaam in te grijpen bij vermoedens van VGV.

Samen met de meldcode verspreidt het Instituut een samenvattende poster die de prevalentie van VGV in België voorstelt.

Het Instituut nodigt de medische wereld uit om deze instrumenten te promoten en ze te gebruiken wanneer nodig.