Subscribe to News Feed

Nieuws

Indien u op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en onze persberichten wil ontvangen, schrijf u dan in door een e-mail te sturen met in de onderwerpbalk "inschrijving communicaties".

U kunt zich op elk moment uitschrijven door opnieuw een e-mail te sturen met de vermelding "uitschrijven publicaties".

Er zijn 406 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

11 - 20 van 406 resultaten

Het Hof van Cassatie verwerpt het cassatieberoep van Jeff Hoeyberghs. Hiermee heeft Hoeyberghs alle mogelijke rechtsmiddelen uitgeput en valt finaal het doek over dit proces.

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, het Federaal Migratiecentrum Myria, het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM), de Federale Ombudsman, Unia, het Kinderrechtencommissariaat en de Délégué général aux droits de l’enfant, het Interfederaal Steunpunt tot bestrijding van Armoede, betreuren de beslissing om alleenstaande mannen in de asielprocedure tijdelijk uit te sluiten van hun recht op opvang.

Bijna twee decennia na zijn oprichting heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen besloten zijn visuele identiteit te vernieuwen, met name door zijn logo te moderniseren en een huisstijl te introduceren.

Een nieuwe wet die de federale antidiscriminatiewetgeving verbetert, trad op 20 juli 2023 in werking. De wet brengt wijzingen in de drie belangrijke antidiscriminatiewetten aan; de zogenaamde Genderwet, antiracismewet en algemene antidiscriminatiewet.

In 2022 lieten 569 Belgen de M/V op hun identiteitskaart aanpassen aan hun genderidentiteit. Dit meldt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, dat zich baseert op gegevens van het Rijksregister. 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is verheugd u te kunnen meedelen dat de nieuwe website ‘Zorgcentra na Seksueel Geweld’ online staat!

Op donderdag 22 juni heeft het federale parlement een wetsvoorstel tot wijziging van de antidiscriminatiewetgeving van de staatssecretaris voor Gendergelijkheid goedgekeurd.

Gert Vande Broek, bondscoach van de nationale volleybalploeg Yellow Tigers, is veroordeeld voor inbreuken op de Gedragscode voor sporters. Dit besliste de Volley-tuchtraad.

Op 25 februari 2022 werd het vierde NAP voor de periode 2022-2026 aan de Ministerraad voorgesteld. Het volgt dezelfde structuur als het voorgaande NAP, maar het werd geüpdatet om beter aan te sluiten bij evoluties sinds de aanname van het vorige NAP. 

De loonkloof tussen vrouwen en mannen blijft langzaam dalen. Gecorrigeerd voor arbeidsduur bedraagt de gemiddelde loonkloof nu 8,0%.

Pagina's

11 - 20 van 406 resultaten